Om oss

Vi brenner for bærekraftig forbedringsarbeid og livsforlengende læring. For dette kombineres personlig veiledning og teknologiutvikling. «Doing by learning» er vårt grunnprinispp om å gjøre først og lære/dokumentere etterpå, fordi vi tror ansatte stort sett gjør tingene rett, mens dokumentasjonssystemene henger etter så lenge de ikke er så å si selvoppdaterende. Det er mulig. Ta kontakt, så blir det «learning by burning» fra første samtale.

Send en mail og ta en kaffe med oss!

Dette gjelder ikke bare for nye kundeoppdrag. Be gjerne om våre miljøresultater! Vi er interessert i kontakt så lenge resultatet vil være miljønyttig totalt sett.