Kvalitet

 

Public website-13

Kursgjennomføringen i tall

I løpet av tre uker hadde 21 fagarbeidere og 7 ingeniører løst 3923 oppgaver. De hadde kurset seg i totalt 84 timer og skrevet 1172 refleksjoner. Målet med kursene var å:

  • Gi hver enkelt ny kompetanse.
  • Øke selvstendigheten og handlekraften på enkeltpersonnivå.
  • Gjennomføre opplæring i ledig tid og være kostnadseffektiv.
  • Gi dokumentert læring og endring av adferd.

 

Resultater på læringsmål

  • 16,3 % forbedring i gjennomsnitt på egenvurdering av kunnskapsnivå i kvalitet etter kurset.
  • 70,6 % av kursdeltakere mener at de har lært raskere på Grunnkurs Kvalitet sammenlignet med ett tradisjonelt kurs i klasserom.
  • 94,1 % av dem mener at de har lært raskere med nowHow sammenlignet med å lese en bok.

Public website-14

 

Kursdeltagernes vurdering av kursopplegget

Bilde1

 

Hovedfordeler