Forfatter: martin

 • Forbedringsprosjekter

  Forbedringsprosjekter

  Vi bistår i alle faser av forbedringsprosjekter.

 • Bedrifspesifikk læringsportal

  Bedrifspesifikk læringsportal

  Vi hjelper deg å dele kunnskap i virksomheten din med en enkel læringsportal.

 • Miljøfyrtårnsertifisering

  Miljøfyrtårnsertifisering

  Vi miljøoptimerer og sertifiserer virksomheter.

 • Livslang læring

  Livslang læring

  Systematisk miljøforbedring

  Få mer nytte ut av mindre ressurser.

 • Effektiv kompetanseheving

  Effektiv kompetanseheving

  70,6% av kursdeltagerne mener at de lærte raskere med nowHow enn med tradisjonelle kurs. Kursene er faglig godt illustrert og har korte effektive filmer. Kursdeltageren aktiviseres hele tiden med oppgaver og refleksjon.

 • Lett å bruke!

  Lett å bruke!

  Dataskrekk og lese/skrivevansker er ikke noe problem. Læringsportalen er enkel i bruk, slik at ingen trenger opplæring. Alt fagstoff er visualisert for å gjøre det lett å sette seg inn i. Bruken av tekst er minimert til fordel for bilder og video.

 • Spar tid!

  Spar tid!

  Nå kan hver enkelt øke sin kompetanse når de vil. Du slipper å utsette viktige oppgaver for å gå på kurs. I kursgjennomføringen ser man at 28,5% av kurstimene er tatt utenfor vanlig arbeidstid.

 • Spar penger!

  Spar penger!

  nowHow koster bare 42% av tradisjonelle kurs! Du tar opplæringen når du har ledig tid og slipper dermed å tape inntekter. Utgifter til reising, mat og overnatting utgår i sin helhet.