Effektiv kompetanseheving

70,6% av kursdeltagerne mener at de lærte raskere med nowHow enn med tradisjonelle kurs. Kursene er faglig godt illustrert og har korte effektive filmer. Kursdeltageren aktiviseres hele tiden med oppgaver og refleksjon.


Publisert

i

av

Stikkord: